Monthly Archives: Agosto 2011

Seguimos Protextando

Xa está na rúa o novo número da revista de libros Protexta, suplemento exento que acompaña a veterana Tempos Novos e que, con esta entrega, chega á ducia e media de saídas e camiña cara ao seu primeiro lustro de vida.

Coordinada por Ana Salgado, a revista conta cun moi amplo abano de colaboradoras e colaboradores (case medio cento) que, a través das distintas seccións da publicación, van dando conta crítica dos principais títulos narrativos, poéticos, teatrais, ensaísticos, de banda deseñada e de literatura infantoxuvenil aparecidos no trimestre.

Aínda que Protexta atende, preferentemente, á produción bibliográfica galega, incorpora tamén de xeito puntual comentarios de volumes editados nas linguas irmás portuguesa e castelá, o que a converte nun privilexiado mostrario de boa parte da escrita peninsular.

Alén diso, a revista ofrece tamén entrevistas, reportaxes e artigos de fondo por medio dos cales complementa a visión crítica da actualidade literaria que radiografa extensamente.

A contracuberta deste novo número envía unha mensaxe que quero reproducir aquí: «Festéxame en vida e aforrarás verte moralmente obrigado/a a chorar por min». Fariamos ben en apoiar todas e todos a viabilidade de cabeceiras como a presente, pois non é pouco milagre que, nos tempos que corren, aínda poidamos seguir protextando. ¿Vai quedar por ti? ¿A que esperas para marchar ata o quiosco?

Chuzame! A Facebook A Twitter
Na categoría Crítica literaria, Varia | Coas etiquetas , , | 5 Comentarios

Volven as sombras

Sempre é unha boa nova saber que os nosos escritores ven traducidas as súas obras, pois entendo que é o mellor camiño para dar a coñecer ao mundo a valía incontestable da nosa literatura.

Desta volta quen tivo a fortuna de ver os seus versos noutra lingua foi o narrador, tradutor e poeta Francisco Xosé Fernández Naval, autor de Golpear de sombras, volume que na súa versión primeira na lingua de noso foi xa comentado aquí, e que agora aparece en castelán da man da prestixiosa editorial Huerga & Fierro.

A presente edición, bilingüe galego-castelá, contou como tradutora á profesora Teresa Seara, quen levou a cabo un traballo de estimable corrección, respectuoso co texto de partida e comedido nas licenzas poéticas.

Os que no seu día non tiveron ocasión de ler estes versos cos que Fernández Naval gañou o Premio Fiz Vergara Vilariño poden agora resarcirse coas páxinas desta fermosa edición, que leva como cuberta unha extraordinaria fotografía de Maribel Longueira, acaída soleira para uns poemas umbriamente luminosos na area do Tempo.

Chuzame! A Facebook A Twitter
Na categoría Crítica literaria, Poesía galega actual, Tradución | Coas etiquetas , , , , , | Leave a comment

A espiral narrativa de Claudio Rodríguez Fer

Non é a primeira vez que chamo a atención sobre ese pernicioso hábito adquirido de etiquetar os autores non polo conxunto da súa produción, senón unicamente por aquela faceta que, polo motivo que sexa, os fixo máis coñecidos.

Este feito, contrario á xusta ponderación, é o que explica que asociemos decote o nome de Claudio Rodríguez Fer ao da mellor poesía galega das últimas décadas ou ao da máis alta investigación literaria e que se nos faga estraño velo asociado ao da narrativa, por exemplo.

E o caso é que o de Lugo é narrador dende hai corenta anos. Demóstrao o seu último libro publicado, Contos e descontos, no que reúne toda a súa narrativa completa édita e inédita.

En efecto, neste volume figuran compilados relatos escritos por Rodríguez Fer na mocidade e que aínda non viran luz, como os agrupados baixo o título común de Prometeo adolescente (1972-1976), ademais dos dous libros de contos Meta-relatos (1988) e Os paraísos eróticos (2010) e mais o apéndice O neno que non quería ir á guerra. Recordos dun neno da posguerra (2010), que tamén achega tres novas historias descoñecidas ata o de agora.

Por xunto, toda esta obra supera longamente os tres centos de páxinas e, en non poucos casos, inclúe prosas de calidade contrastada que foron mesmo escolmadas nas máis prestixiosas antoloxías do xénero. Por tanto, cómpre ir desterrando esa idea reducionista do Rodríguez Fer poeta e mais nada que tan adoito circulou.

Chuzame! A Facebook A Twitter
Na categoría Crítica literaria, Narrativa galega actual | Coas etiquetas , , , , | 3 Comentarios

Pornografía galega

Hai un certo tempo que botou a andar o proxecto cinematográfico O divino ferrete, que mesmo conta con páxina web propia onde os máis curiosos han poder informarse cumpridamente.

O feito ten especial relevancia por canto constitúe unha das primeiras mostras —senón a primeira— de cinema pornográfico xenuinamente galego, eido no que, segundo informan os promotores da iniciativa, moito falta aínda por normalizar tamén idiomática e industrialmente en clave autóctona.

Pois ben, para axudar a aterraplenar unha miga esa lagoa, 2.0 Editora implicouse na aventura decidíndose a publicar o guión literario da cinta baixo o título homónimo.

Así pois, O divino ferrete pon por xunto as psicalíticas suxestións de cinco dos nosos máis arroutados creadores literarios das últimas fornadas: Alejandro Tobar, Begoña Paz, Diego Ameixeiras, Iolanda Zúñiga e Xabier Cid, acompañando as súas delicuescencias coa contundencia ilustradora de Héctor Barros.

Non hei ser eu quen trate de (des)convencer a ninguén sobre o (in)verosímil do festivo sexual de Lorena e Gloria, dama de honor e noiva que, nos días previos ao casamento desta última, deciden trebellar intensamente con todo canto apañan nos momentos e lugares máis insospeitados. Nin tampouco caerei na crítica fácil da falta de credibilidade dos diálogos ou da súa manifesta escaseza, pois, por riba de todo o anterior —sexa ou non—, préstame convidar a que se fisgue no volume, inzado de bo humor e desenfado, gaudium venéreo ao que, se consegue alegrar (no sentido que se queira), ben pouco máis pode pedírselle nestes tempos de crise, tan pouco excitantes.

Chuzame! A Facebook A Twitter
Na categoría Crítica literaria, Narrativa galega actual | Coas etiquetas , , , , , , , , | Leave a comment